Nudimo hitre, kakovostne in cenovno ugodne storitve lektoriranja

Diplomske naloge

Uradni dopisi

Sledimo statistiki

Storitev lektoriranja vključuje: • odpravo slovničnih in tipkarskih napak, • pregled razumljivosti besedila, • pregled slogovne ustreznosti glede na področje besedila, • pregled jezikovne pravilnosti besedila, • predloge za izboljšanje besedila.

Cenik lektoriranja

Vrste lektoriranja Cena za stran*
Lektoriranje diplomskih nalog 1,4 EUR
Lektoriranje magistrskih nalog in doktorskih disertacij 1,4 EUR
Lektoriranje drugih besedil 2 EUR
Lektoriranje nalog v 24 urah 2,50 EUR

*Vse cene se nanašajo na eno lektorsko stran, ki obsega 1500 znakov brez presledkov. Cene za lektoriranje so brez DDV na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nisem zavezanec za DDV).

Cenik za oblikovanje nalog

Vrste oblikovanja Cena*
Tehnični pregled naloge** PO DOGOVORU
Oblikovanje avtomatskega kazala vsebine (določitev slogov naslovov) 10 EUR
Oblikovanje avtomatskega kazala ponazoril (slik, tabel, grafov, prilog) 5 EUR
Številčenje naloge 5 EUR
Oblikovanje glave in noge 10 EUR

*Cene za oblikovanje so brez DDV na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nisem zavezanec za DDV).

**Pri tehničnem pregledu naloge uredim: • velikost in vrsto pisave, • robove strani, • razmike med vrsticami, • poravnavo besedila, • navajanje virov v besedilu (citiranje), • seznam literature in virov (ne preverjam usklajenosti s citiranjem).
Literature in virov NE navajam namesto vas, ampak jih uredim.

Zakaj lektorirati?

Lektoriranje ni le površen pregled besedila, popravljanje vejic in pik. Pravi lektor bo besedilo pregledal, popravil slovnične napake, hkrati pa poskrbel za to, da bo besedilo naravno in tekoče berljivo.

Lektoriranje je pomembno pri izdelavi diplomske, magistrske naloge. Treba je paziti, da izberemo lektorja z ustrezno izobrazbo in znanjem, kajti večina fakultet zahteva potrdilo o ustrezni izobrazbi lektorja. Prav tako je lektoriranje pomembno tudi pri izdelavi spletnih strani. Napake v besedilu kvarijo podobo našega podjetja in storitev.

Res je, vsi znamo govoriti slovensko, ni pa tudi nujno, da vsi obvladamo pravopis, slovnico in druge značilnosti jezika. Brez skrbi, pri nas svoje delo opravljamo strokovno in kvalitetno.

Nekaj naših referenc

V zadnjih letih sem pregledala veliko diplomskih in magistrskih nalog študentov različnih fakultet. Prav tako sem sodelovala s prevajalsko agencijo, za katero sem opravljala lekture različnih strokovnih besedil. Z mojimi lekturami so bili zadovoljni že številni študenti, ki so kljub zelo ugodni ceni dobili kakovostne storitve.

V veselje mi bo, če vam bom lahko s svojim strokovnim znanjem pomagala.